Hands-on organisatie begeleiding

Werkdruk aanpakken, agressie beheersen, pesten stoppen: het kunnen grote uitdagingen vormen. Ook het faciliteren van gezond thuiswerken, het ontwerpen en implementeren van arbobeleid of opleiden van preventiemedewerkers vormen geen sinecure.

Zoekt u hulp? Advies? Handjes? Of misschien trainers? Kennis? Coaching?

Bij de Goede Praktijk bieden we professionals in vele disciplines. Van interim-manager tot projectadministratie en van kennisexpert tot trainer.

Of u nu directeur,  ondernemingsraad, HRM-adviseur, Arbocoördinator of preventiemedewerker bent, we helpen u graag met uw vraag.

Op het terrein van veilig en gezond werken hebben we veel ervaring in de praktijk opgedaan met organisatie begeleiding rond:

Werkdruk en werkplezier

Aanpak ongewenst gedrag en vergroten sociale veiligheid

Gezond Thuiswerken

Ontwerpen en implementeren van arbobeleid

Opleiden preventiemedewerkers

Vanuit De Goede Praktijk bieden we voor deze onderwerpen een aanpak die past bij uw organisatie of team, en brengen we onze ervaring en kennis in om te zorgen dat ook hier een goede praktijk zal ontstaan.

Neem nu contact op en leg uw vraag aan ons voor, we luisteren graag.