Stop grens-

overschrijdend gedrag

Discriminatie komt bij u niet voor?

Echt niet? Discriminatie vindt helaas ook op het werk plaats. Van alle discriminatieklachten die binnenkomen bij het College voor de Rechten van de Mens, heeft meer dan de helft te maken met arbeid. Discriminatie op het werk kan op verschillende momenten plaatsvinden: tijdens het solliciteren, bij eventuele promoties, bij ontslagrondes, bij het vaststellen van beloning/salaris, of tijdens het werk zelf. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie maar ook door klanten. Discriminatie leidt tot verlies van zelfvertrouwen, eigenwaarde én verlies van de onderlinge broodnodige sociale steun.

Het verschil tussen plagen en pesten?

Pesten op de werkvloer komt tegenwoordig net zoveel voor als op het schoolplein. Ook op jouw werkvloer? Vaak zijn we er niet eens bewust van dat wat er gebeurt ‘pesten’ is. 12% van alle werkenden in Nederland krijgt te maken krijgt met pesten. Iets meer dan 1 op de 10 werknemers!

Pesten is niet hetzelfde als plagen, maar het gaat om hoe iets wordt ervaren. Niet door degene die het doet, maar die het ervaart. Dus het helpt niet als iemand aangeeft: ‘Dat moet je niet zo opvatten, zo is het niet bedoeld’. Dan helpt: ‘Ik heb het niet zo bedoeld, en ik zal er meteen mee stoppen’. Pesten is in alle gevallen ongezond; voor degene die gepest wordt, maar zelfs ook voor de pester zelf, voor de directe collega’s die er mee te maken krijgen en voor de bedrijfscultuur in zijn algemeen.

Het is essentieel om duidelijke grenzen te stellen aan pesten. Daarnaast moet aandacht gegeven worden aan de oorzaken. De sociale onderlinge steun en support stimuleren. Dan bestrijd je niet alleen de symptomen maar maak je de organisatie echt veilig en gezond om in te werken.

Seksuele toespelingen en grapjes?

Waar mensen elkaar ontmoeten kan sprake zijn van seksuele aantrekkingskracht. Het wordt seksuele intimidatie als seksuele toenadering als ongewenst wordt ervaren. Ook hier gaat het niet om hoe gedrag is bedoeld, maar om hoe het wordt ervaren door de ander. Toenadering, grapjes, vragen van seksuele gunsten het is dan allemaal over de grens en niet oké.

Daarom is het bespreekbaar maken van ervaren seksuele intimidatie een voorwaarde voor een duurzame aanpak.

Sociale onveiligheid leidt tot verzuim, burn-out én verloop

De gevolgen van sociale onveiligheid en ongewenst gedrag zijn groot. Voor de slachtoffers en de omgeving. Voorkomen is beter dan genezen. Hoe staat uw beleid ervoor? En wordt het adequaat toegepast in de praktijk?

Wilt u de grenzen duidelijk stellen?

Met één keer vertellen van de grenzen bent u er doorgaans niet. Zeker als er al een onveilige cultuur is gegroeid. Dan zijn er meerdere interventies én voorbeeld gedrag van de leidinggevenden nodig. Wilt u ermee aan de slag? Onze experts helpen u graag.

mee-too
teamattaion-workshop

Het houdt niet op, niet vanzelf…

Samen in gesprek én bouwen aan vertrouwen. Werken aan een gezonde en veilige werksfeer vraagt lef, duidelijkheid en doorzettingsvermogen. De investering verdient zich veelvoudig terug in minder verzuim, meer teamsynergie, meer bevlogenheid én een hogere productiviteit.

De aanpak start met een onderzoek van de huidige situatie qua beleid en praktijk. Door interventies op organisatie, beleid, leidinggevende en team niveau wordt de gewenste sociale veiligheid gerealiseerd. Individuele coaching is beschikbaar waar nodig.

Waarom met ons werken?

Het aanpakken van van sociale onveiligheid vraagt om empathie én duidelijkheid. Empathie voor slachtoffers, omstanders én daders. Met alleen veroordelen van ongewenst gedrag veranderd er nog niets. Dat vraagt ook om duidelijkheid en een respectvolle dialoog. Waarin duidelijk wordt waar de grenzen liggen en wat het effect is als ze worden overschreden.
Als De Goede Praktijk hebben we veel ervaring in de zorg, gemeenten, scholen en bedrijven met het duidelijk krijgen van de grenzen én manieren om de samenwerking respectvol, veilig en prettig te maken.