Preventiemedewerkers opleiden

Preventiemedewerkers opleiden en coachen

Ieder bedrijf in Nederland heeft één of meer preventiemedewerkers. Hoe kies je een preventiemedewerker en welke taken heeft hij/zij? En hoe zorg je voor het juiste kennisniveau? Vanuit De Goede Praktijk helpen we al veel bedrijven op dit terrein. Zoekt u ook hulp?

De praktijk: je weet meer dan je denkt

De preventiemedewerker moet weten wat de wet en regelgeving is én hoe een effectieve arbo beleidscyclus er uit ziet. En het helpt als de preventiemedewerker weet waar informatie te vinden is voor elk specifiek arborisico. Maar nog belangrijker is gezond verstand en kennis van de praktijk.

Continue educatie

De regels en oplossingen in arboland veranderen met regelmaat. Er ontstaan nieuwe inzichten en goede oplossingen. Om dan ‘bij te blijven’ is het verstandig een abonnement te nemen op één van de vakbladen én zo nu en dan een congres te bezoeken. Dat zorgt voor inspiratie. Heeft uw bedrijf meerdere preventiemedewerkers, dan loont het vaak om periodiek de benodigde kennis te verzamelen en gezamenlijk aan te bieden: tijdens een opleidingsdag(deel).

Slim de digitale middelen benutten

Tijdens dit soort opleidingdag(del)en kunnen digitale middelen een uitkomst bieden. Denk aan trainen via MS-teams of Zoom en het uitvoeren van individuele opdrachten voorafgaand en na de opleidingsdag(del)en.

Bijvoorbeeld het schieten naar je werk (gebruik van video en fotomaterialen) om situaties in kaart te brengen en te bespreken. Ook werken we met challenges waarin de preventiemedewerkers worden uitgedaagd bepaalde resultaten te halen of activiteiten uit te voeren.

Preventiemedewerkers

team-kijkt-naar-laptop

Intervisie stimuleren

Intervisie is een hele krachtige manier om preventiemedewerkers snel van elkaar te laten leren. Het verhoogt de onderlinge steun, het zelfvertrouwen én maakt de gedeelde waarden expliciet. Intervisie vraagt in het begin om ondersteuning door ervaren supervisor. Bij de Goede Praktijk hebben we hier een aantal specialisten in. Eens een keer toepassen in uw praktijk? Neem dan vrijblijvend contact op en leg uw vraag aan ons voor. We helpen graag!

Niet alleen kennis óók vaardigheden

De opleidingen kunnen live én digitaal worden vormgegeven. Gefaciliteerd door onze docenten worden ook vaardigheden aangeleerd. Zoals plannen, prioriteren, communicatie én draagvlak creëren.

Gebruik arbocatalogus

Ons advies is ook de arbocatalogus van uw branche een plek te geven in de opleiding. Hier staan de belangrijkste afspraken en oplossingen op een rijtje. Dat is wel zo handig.

RI&E in 1/2 dag?

Tijdens de opleiding voor preventiemedewerkers kan ook de RI&E een plek krijgen. Misschien is het zelfs een goede suggestie om de RI&E in 1/2 dag helemaal te verwerken in de opleiding. Zo slaan we twee vliegen in één klap. Opleiden én uitvoeren.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Met onze aanpak worden opleidingsdagen voor preventiemedewerkers  inspirerende ontmoetingen. Meer weten? Neem nu contact op en leg uw vraag voor. We zijn benieuwd naar uw vraag.