Corona: Tips & Advies voor uw sector

telemeeting-groot

Corona & thuiswerken

Door Corona werkt de helft van Nederland nu thuis. In de toekomst zullen we een groot deel van onze tijd thuis blijven werken. Werkgevers en werknemers geven dat nu al aan. Thuiswerk blijft ook als Corona ‘over’.

Aan thuiswerken kleven risico’s. Allereerst fysieke belasting: Is er een goede werkplek, zodat de fysieke belasting van het beeldschermwerk beheersbaar is? Kan de medewerker een goede planning maken, focus houden en werk en privé voldoende afbakenen? Wanneer mag je ‘afschakelen?’.

Op langere termijn spelen de meer sluipende sociale en mentale risico’s. Zoals eenzaamheid, gebrek aan sociale steun, minder mogelijkheden om van elkaar te leren en de beleving van zinvol en waardevol werk. Wilt u daar eens met uw team mee aan de slag?  Neem dan contact op over onze team interventie: thuiswerken in balans.

Coronavirus

Tips voor uw sector

De Corona pandemie werkt door in alle aspecten van organisaties. Er zijn veel branches die afspraken hebben vastgelegd in protocollen met de Rijksoverheid. Wij richten ons hier op veilig en gezond werken. Dan zijn er twee concrete instrumenten die u ter beschikking staan: de branche RI&E en de Arbocatalogus.

One-size-fits-all module

Aanvullen van de branche RI&E met een Corona module gaat snel. Wij hebben een ‘one size fits all’ module gemaakt die eenvoudig op maat van uw sector is te maken. Aanmelding bij Steunpunt RI&E voor de vrijstelling gaat ook soepel.

Arbocatalogus uitbreiden

Aanvullen van de Arbocatalogus met een Corona protocol is ook een optie. De Inspectie SZW heeft een versnelde beoordelingsprocedure ingericht. Stel vast of dit een meerwaarde oplevert voordat u een Corona protocol opstelt.

Download onze gratis tools

coronabeeld

Meer weten?

Josje Salentijn 06 – 18 33 73 93
Mark Fleuren 06 – 41 65 88 85
Theo-Jan Heesen 06 – 22 602347