Voortgezet werkplezier: van werkdruk naar werkplezier in het VO

Van klagen naar kracht. Erkennen wat er speelt, werken aan wat beter kan, genieten van wat er al is. DGP ondersteunt het voortgezet onderwijs in zijn aanpak om van werkdruk naar werkplezier te komen. Met docenten, ondersteuners en directeuren ontwikkelden we een nieuwe aanpak. En werken we nu in scholen om de plannen in de praktijk te brengen.

Zien:
www.voortgezetwerkplezier.nl

Meer informatie:
Aukje van den Bent

– Pepijn Nicolas (You Facilitate)