Spoedpraktijk: Corona Sectorplannen geanalyseerd voor EZK

Corona Sectorplannen geanalyseerd voor EZK: spoedklus geklaard.

Geplaatst op: 16 september 2022

‘Samen Nederland openhouden’, onder die titel presenteerde de overheid eind september 2022 de maatregelenladders Corona van 29 sectoren. De Goede Praktijk leverde in augustus in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat reflecties op de Corona plannen die sectoren hadden opgesteld. De sectorplannen vormen een cruciaal onderdeel in het overheidsstreven om de samenleving open te houden en tegelijkertijd de zorg te ontlasten.

De sectoren hebben medio juli hun concept-plannen aangeleverd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We hebben met een team* van vijf arbeidshygiënisten en een bedrijfsarts gereflecteerd op de plannen. Daarin hebben we steeds het belang benadrukt van goede arbozorg in bedrijven en sectoren in de preventie van infecties. Naast onze reflecties hebben andere partijen vanuit gedragsmatig en juridische invalshoek op de plannen gereageerd. Met die feedback hebben sectoren definitieve plannen opgesteld en ingediend. Vervolgens heeft de overheid per sector een maatregelladder opgesteld. Daarbij is zoveel als mogelijk het sectorplan gevolgd. Vandaag zijn de (samenvattingen van de) maatregelenladders gepubliceerd.

We hebben in onze reflecties het belang van goede arbozorg benadrukt. Dit komt voor een belangrijk deel ook terug in de maatregelenladders en valt ook te lezen in de Kamerbrief van 16 september. De rol van de RI&E wordt expliciet benoemd. Waar we ook op hebben aangedrongen is de rol van de bedrijfsarts optimaal te benutten het aanwijzen van een ‘corona verantwoordelijke’.

* samenstelling team:

  • Edwin Hagelen (UMC Utrecht),
  • Hans Bouius (Cyclus Arbo),
  • Jaap Maas (PreventPartner),
  • Peter van Balen (PreventPartner),
  • Tamara Onos (De Goede Praktijk) en
  • Theo-Jan Heesen (De Goede Praktijk).

Type uw zoekopdracht in en druk op enter om te zoeken in de website