De goede Praktijk - Uw loket voor een arbocatalogus die werkt!
Home       Wie zijn we?       Goede praktijken       Contact

DGP nodigt u uit voor een `Arborrel`!

Datum plaatsing: 3-3-2016

Werkt u in een branche-, sector-, koepel- of belangenorganisatie aan gezond en veilig werken? Dan nodigt De Goede Praktijk u van harte uit voor een 'Arborrel'! De ideale gelegenheid om kennis te maken én kennis uit te wisselen. Want dat wij geloven in de kracht van samenwerking en kennisdeling, kunt u natuurlijk het beste gewoon zelf ervaren.

De partners van De Goede Praktijk werken graag zo veel mogelijk in samenspraak met branches. Dit voeren we ook door in ons eigen overleg. Standaard organiseren we na afloop hiervan de Arborrel. Twee uur aan het eind van de dag waarin we elkaar als vakbroeders bijpraten over de stand van zaken én de toekomst van gezond, veilig en duurzaam inzetbaar werken in Nederland.

We houden het graag simpel...

  • Iedere Arborrel is informeel en verkennend. We willen elkaar prikkelen, voeden, aftappen en verrijken.
  • Er is geen vast start- of eindpunt en geen formele agenda: iedereen is vrij om thema’s en gespreksonderwerpen aan te dragen.
  • De borrel staat open voor iedereen die in een branche-, sector-, koepel- of belangenorganisatie werkt aan veilig en gezond werken. Dus ook gasten van gasten zijn welkom!

Wel hebben we een paar suggesties:
Zelf willen we in 2016 graag van gedachten wisselen over een sterkere preventiemedewerker, de toekomst van de arbocatalogus, de koppeling tussen arbo en duurzame inzetbaarheid en ‘invloed op afstand’, oftewel de vraag hoe je als branche je lidorganisaties tot verandering kunt verleiden. Maar we staan ook open voor ieder ander gespreksonderwerp uit het veld.

Wij zorgen voor een drankje en een knabbel. En – indien nodig – voor een eenvoudige werkmethode om zinnig met de juiste mensen kennis en informatie uit te wisselen. 

Noteren:
De partners van de Goede Praktijk vergaderen en borrelen 4x per jaar op Zonnenburg 1, Utrecht (de Sterrenwacht). De Arborrels van 2016 vinden plaats van 15.30 tot 17.30 uur op de volgende data:

  • 11 april
  • 15 juni
  • 22 september
  • 14 november

 Wees van harte welkom!