De goede Praktijk - Uw loket voor een arbocatalogus die werkt!
Home       Wie zijn we?       Goede praktijken       Contact

Communicatie & implementatie: spelvormen en games

Sommige onderwerpen op het gebied van gezond en veilig werken liggen gevoelig. Dit kan het voor bedrijven en teams in uw sector of branche lastig maken om ze bespreekbaar te maken. In andere gevallen bestaat de neiging om volgens vaste patronen te denken, of de uitwisseling van ideeën over te laten aan steeds dezelfde mensen. Dan blijft de discussie vaak in cirkels ronddraaien, komt er geen werkelijke verbetering en neemt de frustratie toe.

Spelvormen en games kunnen in zulke gevallen een doorbraak opleveren. Een spelsituatie biedt mogelijkheden om spelregels te introduceren die taboes en vaststaande patronen letterlijk doorbreken. Bovendien snijdt een spel het thema vaak automatisch wat luchtiger aan. Wij kunnen u voor veel knelpunten passende opties voor games of spellen aanreiken. En natuurlijk treden we desgewenst graag op als spelleider. Want het mag dan maar een spelletje zijn – u heeft er wel serieuze bedoelingen mee.

Meer weten?