De goede Praktijk - Uw loket voor een arbocatalogus die werkt!
Home       Wie zijn we?       Goede praktijken       Contact

Communicatie & implementatie: interim ondersteuning

Een bekend probleem: volop plannen op het gebied van gezond en veilig werken, maar onvoldoende tijd, mankracht of expertise om die te verwezenlijken. Uw ambities terugschroeven dan maar? Natuurlijk niet! Met de juiste interim ondersteuning boekt u gewoon het resultaat dat u wilde behalen. En mogelijk nog wat meer, want zo’n tijdelijk ingehuurde professional kan volledig focussen op zaken waar u maar niet aan toekomt.

De Goede Praktijk zorgt dat uw brancheproject op het gebied van gezond & veilig werken resultaat oplevert. Wij beschikken over ervaren projectleiders en gecertificeerde arbodeskundigen. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook redactionele ondersteuning bieden bij de realisatie van uw projectplan, website of projectverslag. Bel ons en wij leveren een deskundige professional die het met of voor u voor elkaar bokst. Op afstand of op locatie, al naar gelang uw wensen en behoefte.

Meer weten?